ENGLISH

Holo Oyun presents Dial Numbers!

In this mathematics based game, you dial numbers as if you are using an old telephone. The digit in the middle must be dividable to the number you dialled. You can reset the numbers if you are stuck.

TÜRKÇE

Holo Oyun, Sayı Çevirmece'yi sunar!

Bu matematik tabanlı oyunda sanki eski bir telefonun numaralarını çeviriyormuş gibi numaraları çeviriyorsunuz. Ortadaki rakamın, çevirdiğiniz sayıyı tam bölebilmesi gerekiyor. Eğer takılırsanız sayıları sıfırlayabilirsiniz.

Download

Download
DialNumbers.apk 22 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.